EnergoInfra EIR500 plafonski grejač ima snagu od 500 W, putem napona od 230 V. Dužine je 700 mm, širine 75 mm, dok mu dubina iznosi 40 mm. Težine je 1,5 kg.

EnergoInfra Industry plafonski grejač pruža energetski efikasno grejanje radnih sredina sa visokim plafonima, u rasponu visina 3 – 40 m. Akumulacija toplote u podovima, zidovima i ostalim površinama omogućava da se snizi temperatura vazduha, a da se zadrži isti toplotni komfor, uz uštedu energije 25 – 50%. EnergoInfra Industry grejač se zbog svoje visoke radne temperature se takođe može koristiti i napolju, npr. utovarne rampe, i sl. EnergoInfra Industry grejač je izrađen u IP44 stepenu zaštite protiv prskanja vodom i može se koristiti u vlažnim prostorijama i napolju.

Za više informacija pogledajte brošuru.

EnergoInfra Industry plafonski grejač intezivno zrači toplotu visoke temperature i zagreva podove, zidove i ostale površine, baš kao što Sunce zagreva tlo. Kao rezultat ovakvog načina zagrevanja, možete sniziti temperaturu vazduha u prostoriji, a da zadržite isti toplotni komfor, uz uštedu energije 25 – 50%.