Ekonomični modul TP100

5.000 RSD

Ekonomični modul TP 100 namenjen je ugradnji u BEHA radijatore tipa P i L. Modul omogućava izbor jednog od tri ekonomična programa i automatsku kontrolu temperature u prostoriji, što dodatno smanjuje troškove električne energije.

Uključivanjem ekonomičnog modula automatski se u željenom periodu dana smanjuje temperatura prostorijeza 5 ºC, u odnosu na trenutno postavljenu temperaturu elektronskog termostata.

Noćni 7-časovni program snižava temperaturu prostorije za 5 ºC u trajanju od 7 sati. Preporučuje se za upotrebu preko noći, odnosno za vreme spavanja. Program radi svih 7 dana u nedelji.

• 5-časovni program može se koristiti za snižavanje temperature prostorije za 5 ºC za vreme odsutnosti (odlaska na posao ili slično). Program radi 5 dana u nedelji.

• 15-časovni program se može koristiti za snižavanje temperature prostorije za 5 ºC u trajanju od 15 sati, na primer od 23:00 do 14:00 sati narednog dana. Preporučuje se za upotrebu tokom duže odsutnosti. Program radi 5 dana u nedelji, a može se kombinovati i sa 7-dnevnim programom.

Korišćenje ekonomičnih programa možete prekinuti pritiskom na dugme PAUSE. Snižavanje temperature prostorije biće obustavljeno sve dok ponovo ne pritisnete dugme PAUSE. Nakon prekida programa PAUSE, automatski se vraća prethodno podešavanje ekonomičnog programa. Program se aktivira kada prilikom odabira trepće LED-dioda. Ekonomični modul pamti podešavanja programa sat vremena nakon nestanka električne energije.

Šifra proizvoda: TP100 Kategorija: