Link na švedski website
www.thermia.com

        Toplotna pumpa prikuplja energiju sunca akumuliranu u vazduhu i tlu i prebacuje je u vaš sistem centralnog grejanja i grejanja sanitarne vode.

 

Postoji četiri tipa toplotnih pumpi:

Vazduh/vazduh prikuplja energiju iz spoljnjeg vazduha i pretvara je u topli vazduh unutar objekta. Ovaj sistem ne može da radi na niskim temperaturama i ne može da proizvodi toplu sanitarnu vodu. Koristi se samo kao dodatak drugim vidovima grejanja.

Vazduh/voda prikuplja energiju iz spoljnjeg vazduha i prebacuje je u vodu u sistemu centralnog grejanja (radijatori ili podno grejanje). Toplotne pumpe THERMIA ovog tipa mogu da rade i do temperature spoljnjeg vazduha -20°C. Imaju i funkciju hlađenja i mogu da proizvode sanitarnu toplu vodu. Pročitajte više o tome kako rade toplotne pumpe vazduh/voda na sledećem linku.

Zemlja/voda i voda/voda geotermalne toplotne pumpe prikupljaju energiju iz stena, zemlje ili vode. Funkcionišu kao i toplotne pumpe vazduh/voda, ali sa većom efikasnošću na niskim temperaturama. Pročitajte više o tome kako rade geotermalne toplotne pumpe na sledećem linku.

 

 

Toplotne pumpe na približno 1 deo potrošene električne energije daju 4 dela toplotne energije (čista 3 dela).

Sve najkvalitetnije toplotne pumpe su opremljene i sa električnim grejačima, koji pružaju dodatnu sigurnost na niskim temperaturama. Električni grejač obezbeđuje i dodatnu toplotu za uništavanje bakterije legionella u tanku za toplu sanitarnu vodu.

 

Životni vek i normalan rad toplotne pumpe

Životni vek toplotne pumpe varira u zavisnosti od tipa i brenda, ali generalno gledano toplotne pumpe vazduh/voda i zemlja/voda dobrog proizvođača treba da traju između 20 i 30 godina.

Najveća prednost toplotne pumpe je da ona zahteva minimalno održavanje i angažman. Ako je instalirana kako treba, skoro i da možete zaboraviti na nju. Ona treba da radi svakoga dana, tokom čitave godine, čineći vaš dom toplim i komfornim.

 

Obnovljivi izvor energije

EU je klasifikovala toplotne pumpe kao obnovljivi izvor energije, jer izlaz toplotne energije značajno prevazilazi energiju utrošenu za njen rad.

 

 

1. Toplotna energija se uzima iz vazduha (pomoću ventilatora) ili iz zemlje (pomoću sonde sa geotermalnim fluidom*) (1).

2. U izmenjivaču toplote (isparivač) (2) vazduh ili geotermalni fluid se susreću sa kompresorskim fluidom**, koji cirkuliše u posebnom cirkulacionom kolu. Kompresorski fluid se zagreva i prelazi u gasovito stanje.

3. Pritisak kompresorskog fluida se povećava u kompresoru (3), kada se takođe i temperatura povećava na potreban nivo.

4. U kondenzatoru (4) kompresorski fluid predaje toplotu vodi u sistemu centralnog grejanja, pri čemu dolazi do njegovog hlađenja.

5. Kompresorski fluid cirkuliše dalje do ekspanzionog ventila (5) u kome dolazi do snižavanja pritiskaIstovremeno dolazi i do snižavanja temperature, pri čemu se kompresorski fluid vraća u tečno stanje. Proces se zatim ponavlja ponovnim kontaktom kompresorskog fluida i vazduha ili geotermalnog fluida u isparivaču (2).

 

* Geotermalni fluid je mešavina koja ne može da se zamrzne, kao na primer voda sa alkoholom ili glikolom.

** Danas se koriste kompresorski fluidi kao što su ugljen-dioksid ili razni ugljovodonici koji nisu štetni po okolinu. Ranije je korišćen freon.

 

Princip rada toplotnih pumpi THERMIA

 

 

Način postavljanja toplotnih pumpi vazduh/voda

 

 

Princip rada toplotnih pumpi vazduh/voda

 

 

Horizontalni način postavljanja toplotnih pumpi zemlja/voda

 

 

Princip rada toplotnih pumpi zemlja/voda

 

 

Princip rada toplotnih pumpi sa zagrevanjem sanitarne vode