Link na švedski website
www.thermia.com
Geotermalne toplotne pumpe zemlja/voda greju kuću koristeći solarnu energiju uskladištenu u zemlji i stenama. Ova energija je takoreći neograničena. Korišćenje geotermalne toplotne pumpe je istovremeno i ekološki održivo i energetski efikasno rešenje.

Geotermalna pumpa THERMIA tokom čitavog svog radnog veka, koji obično traje od 20-30 godina, radi potpuno automatski i bez ikakvog potrebnog održavanja. Pumpa vrši automatsku regulaciju unutrašnje temperature, u zavisnosti od spoljne temperature.

 

Da bi se koristila geotermalna toplotna pumpa, potrebno je napraviti bušotinu u zemlji dubine od 100 do 200 metara, u zavisnosti od dubine na kojoj se nalaze stene (vertikalni način postavljanja) ili na potrebnoj površini iskopati sloj zemlje dubine oko 1 m (horizontalni način postavljanja). U bušotinu/iskop zatim se spušta geotermalna sonda, kroz koju cirkuliše geotermalni fluid. U toplotnoj pumpi se vrši razmena toplote između geotermalnog fluida i sistema centralnog grejanja i opcionog bojlera za toplu vodu.

Brojne su prednosti izbora THERMIA geotermalnih toplotnih pumpi:

 

Geotermalne toplotne pumpe zemlja/voda, vertikalne ili horizontalne

Toplotne pumpe zemlja/voda mogu uzimati toplotu iz tla preko vertikalno ili horizontalno postavljene geotermalne sonde.

 

Geotermalne toplotne pumpe zemlja/voda sa vertikalnim načinom postavljanja

Toplotne pumpe zemlja/voda sa vertikalnim načinom postavljanja zahtevaju bušenje bušotine u blizini kuće. U bušotinu se zatim spušta geotermalna sonda na dubinu od 100 do 200 metara.

 

Geotermalne toplotne pumpe zemlja/voda sa horizontalnim načinom postavljanja

Toplotne pumpe zemlja/voda sa horizontalnim načinom postavljanja koriste solarnu toplotu, uskladištenu u površinskom sloju zemljišta. Ukoliko su stene suviše duboko, ili ne želite da bušite bušotinu iz bilo kog drugog razloga, ova opcija je dobar izbor. Geotermalna sonda se zakopava na dubinu od oko jednog metra i koristi toplotu površinskog sloja zemlje. Dužina geotermalne sonde zavisi od veličine kuće, veličine toplotne pumpe i lokalnih osobina zemljišta.Ground source heat pump vertical loop
Ground source heat pump horizontal loop