Link na švedski website
www.thermia.com

        Toplotne pumpe THERMIA dele se na dve grupe - jednu koja kao izvor toplote koristi vazduh i drugu koja pomoću geotermalne sonde dužine 100 do 200 m kao izvor toplote koristi zemlju. U obe varijante se preuzeta toplota prebacuje/pumpa u sistem centralnog grejanja sa vodom, bilo sa radijatorima, bilo sa podnim grejanjem.