Link na švedski website
www.thermia.com

        
checkboxZa koji izvor toplote se opredeliti?


Različiti načini prikupljanja toplote pomoću toplotnih pumpi su detaljno opisani u posebnom delu naše internet prezentacije. Evo kratkog sažetka.

Toplota dubokih stena i zemlje predstavlja veoma stabilan izvor energije. Kod vertikalnog načina postavljanja toplotnih pumpi zemlja/voda buši se jedna ili više bušotina, u koje se postavlja geotermalna sonda. Toplotu ka toplotnoj pumpi prenosi voda koja kruži u zatvorenom sistemu geotermalne sonde. Jedna od prednosti bušotina je i to što minimalno utiču na izgled dvorišta. Pročitajte više o tome kako rade geotermalne toplotne pumpe na sledećem linku.

Horizontalni način postavljanja toplotnih pumpi zemlja/voda podrazumeva postavljanje geotermalne sonde na dubinu od jednog metra, na većoj površini dvorišta. Na ovaj način se izbegava bušenje dubokih bušotina. Sa druge strane, potrebno je iskopati veću količinu zemlje i vratiti je nazad nakon postavljanja geotermalne sonde.

Prikupljanje toplote iz vazduha je mnogo jednostavnije, jer ne zahteva nikakvo bušenje ili zakopavanje geotermalne sonde. Prilikom ekstremno niskih spoljnih temperatura kod ovih pumpi može doći do blagog smanjenja efikasnosti.

 

checkboxIzbor veličine toplotne pumpe


Ovo je veoma važna faza u instalaciji toplotne pumpe. Sistem toplotne pumpe mora da:

A) Ekonomično zagreva vašu kuću tokom godine 
B) Da se izbori sa najhladnijim danima u godini

Veća toplotna pumpa ima veće investicione troškove, ali će zato imati manje troškove rada. Po istom principu, manja toplotna pumpa ima manje investicione troškove, ali će troškovi rada biti veći. Zato izbor veličine toplotne pumpe treba da da optimalni balans između investicionih i radnih troškova.

Naše toplotne pumpe se proizvode u rasponu snaga koji može da zadovolji sve zahteve.

 

checkboxKako se porede performanse toplotnih pumpi različitih proizvođača?


Koeficijent efikasnosti COP (Coefficient Of Performance) je odnos između toplotnog kapaciteta pumpe i energije uložene u prikupljanje ove toplote. Ako npr. toplotna pumpa ima COP=3, to znači da može da proizvede tri puta više toplotne energije od električne energije koju troši za svoj rad. Pumpa troši 1 kW električne energije za stvaranje 4 kW toplotne energije. U ovom primeru, neto dobitak energije je 3/4, odnosno 3 kW.

Ali ovo nije cela priča. Efikasnost nije konstantna. Ona varira u zavisnosti od spoljne temperature, ili bolje rečeno, od razlike unutrašnje i spoljne temperature. Što je razlika veća, tj. što je spoljna temperatura niža, efikasnost je manja.

Kada se poredi efikasnost toplotnih pumpi različitih proizvođača, treba imati na umu da je efikasnost merena na specifičnim uslovima, na primer 0°C/35°C. To prakrično znači da spoljni vazduh ili geotermalni fluid dolazi na temperaturi od 0°C i da toplotna pumpa daje 35°C sistemu centralnom grejanja. U ovu specifikaciju najčešće nisu uključene cirkulacione pumpe sistema centralnog grejanja. Drugim rečima, kupac nema potpunu i tačnu informaciju o stvarnoj efikasnosti.

Neuporedivo je interesantnije i korisnije znati kolika je prosečna godišnja efikasnost rada toplotne pumpe, tokom čitave grejne sezone, danju i noću. Ovaj podatak pravi veliku razliku između toplotnih pumpi različitih proizvođača.

Tržište toplotnih pumpi je dosta komplikovano. Razlike u cenama su ogromne, a srazmerno ceni i performanse su bolje ili lošije. Meru kvaliteta toplotnih pumpi vazduh/voda najlakše je ustanoviti poređenjem temperatura spoljnjeg vazduha do kojih one mogu da rade. Dobra toplotna pumpa može da uzima energiju iz vazduha i do temperature od -20°C.

 

checkboxDaljinska kontrola rada toplotne pumpe


Rad nekih toplotnih pumpi moguće je daljinski kontrolisati uz pomoć online alata. Na primer, ako ste na putu, preko interneta možete povećati temperaturu u kući pre nego što stignete. Toplotne pumpe THERMIA imaju ovu mogućnost u ponudi.

 

checkboxKomforno hlađenje

 

Pasivno hlađenje
Tokom vrućih letnjih perioda toplotna pumpa nam može pomoći da se rashladimo. Razmenom toplote između sistema centralnog grejanja i geotermalnog fluida u podzemnoj sondi moguće je hladiti prostor, uz potrošnju električne energije ravnu potrošnji par sijalica. Ova tehnika se naziva pasivnim hlađenjem i može se koristiti u svim toplotnim pumpama zemlja/voda.

Aktivno hlađenje
Ukoliko pasivno hlađenje nije dovoljno, dodatne poptrebe se mogu obezbediti uključivanjem kompresora. Hlađenje uz pomoć kompresora se naziva aktivno hlađenje. Sve THERMIA toplotne pumpe vazduh/voda iz serije ATEC imaju mogućnost aktivnog hlađenja, dok geotermalne toplotne pumpe zemlja/voda imaju mogućnost aktivnog hlađenja, uz upotrebu dodatnog modula za aktivno hlađenje.